Copyright 2016 © Gilde Software B.V.

Alle rechten voorbehouden aan Gilde Software.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gilde Software. 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aangeboden informatie op deze website, wordt door de bezoeker of gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en/of gebruikt.

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie op deze website. Voor eventuele schade, ontstaan bij of door gebruik van deze website, kan Gilde Software nimmer verantwoordelijk gesteld worden.

Gilde Software B.V.
Duiven, 2016